Dr. Szabó Zoltán

orvos, természetgyógyász

Szülészeti-nőgyógyászati pályakezdés után, a budapesti MORA Intézetben ismerkedtem meg a természetgyógyászattal, így korán megfogalmazódott bennem az akadémiai és az alternatív / komplementer medicina közötti hatékony egyensúly megtalálásának igénye.  

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában egyetemi tanársegédként az Egészségügyi Menedzser (MSc) posztgraduális program vezetője lettem, itt gyakorlatot szereztem az egyetemi felsőoktatás és a (nemzetközi) felnőttképzés keretei között az ismeretek átadásának különböző módszereiben.

Később az Országos Vérellátó Szolgálat általános főigazgató helyetteseként megismertem egy országos intézet irányításának és az egészségügyi ellátórendszer keretei közé illesztésének gyakorlatával, illetve sok mindent megértettem abból, hogy miért működik úgy a magyar, az európai, de akár a világ-egészségügy, ahogy.

Jelenleg a Dr. Ilosvay rendelőben visszatértem a gyökerekhez, az orvos és páciense közötti elemi interperszonális kapcsolathoz, amelyben próbálom szintetizálni mindazokat az ismereteket, amelyeket a magyar (akadémiai és alternatív) egészségügy legkülönbözőbb szintjein szereztem. Meggyőződésem, hogy e szintek lehetőségeinek és korlátainak beható ismerete nélkül nehezen tud az orvos páciense jó révkalauza lenni a lehetséges egészségügyi ellátások, termékek és szolgáltatások útvesztőiben.

Legfőbb vezérelvemnek mindenkor a klasszikus orvosi gondolkodás biztonsága és a természetgyógyászati lehetőségek gazdag tárháza közötti érzékeny egyensúly megtalálását tartom. Legfontosabb tevékenységemnek pedig a “két szék közt a pad alá” esett embertársaimnak az egészségügyi (akadémiai és alternatív) ellátórendszer megfelelő szintjére való – optimalizált betegúton keresztüli – visszajuttatását tekintem.

Megtiszteltetésnek veszem a VitaHelp Integratív Egészségközpont felkérését, hogy szakmai vezetőként segítsem munkájukat.

A Központ jelenlegi diagnosztikai és terápiás palettája ideális alapot teremt a páciensek valóban holisztikus szemléletű ellátásához. Szeretném erősíteni, optimalizálni és egységesebbé tenni a páciensek továbbreferálását a szükség szerinti szakorvosi ellátási szintekre, illetve frissíteni a jelenleg rendelkezésre álló természetgyógyászati módszereket olyan új eljárásokkal, amelyek kiegészíthetik a Központ prevenciós szemléletű tevékenységét, így élen járhat az innovatív technikák alkalmazásában.