Bedő Ilona

klinikai szakpszichológus, pszichodráma-vezető

Klinikai pszichológus vagyok, felnőtt gyakorlatot a Lipóton, gyermeket az I. sz. Gyermekklinikán szereztem. A szakma legkiválóbbjaitól tanultam: Bagdy Emőkétől, Varga Etelkától, Popper Pétertől és Gerő Zsuzsától. Pszichodrámát Ajkay Klárától, Vikár Andrástól, Mérei Zsuzsától. NLP-t Daubner Bélától, fókuszterápiát Martha Stapperttől (holland szakember). Sok évig dolgoztam terápiás intézményben, ahol gyerekekkel és szüleikkel foglalkoztam. Dolgoztam országos nagyvállalatnál és az oktatásban is, ahol vezetőkiválasztással, szervezetfejlesztéssel és pszichológiaoktatással foglalkoztam.

Érdeklődésem és tevékenységem sok területre kiterjed a fentieken kívül: a családterápia és a pszichoterápia új útjainak kimunkálása is érdekel, tanítok, írok, filmet is készítettem már kollégáimmal.

A pszichológia számomra hivatás, katartikus élmény a kliens, a csoport, a szervezet változását, átalakulását, differenciálódását megtapasztalni. Munkámban a kíváncsiság, a kutatás ösztönöz, valamint az, hogy a klienseimmel megélt nagy “mélységek” után megnyílik a lehetőség a lelki, szervezeti struktúra újraszervezésére.

Végzettségek, képzettségek:

– klinikai szakpszichológus (gyakorlat: Bagdy Emőke, Varga Etelka)

– pszichodráma-vezető (Ajkay Klára, Vikár András, Mérei Zsuzsa)

– kognitív- és viselkedésterápiás képzettség (benne: NLP – Daubner Béla)

– mediációstréning-tanfolyam (Partners Hungary: Wágner-Kovács)

– Gendlin-féle fókuszterápis 3 tanfolyama (köztük: Életproblémák megoldása önerőből) Martha Stapperttől

– DSZIT (dinamikus szenzoros integrációs)-terapeuta (Kulcsár Zsuzsa, Varga Izabella)

Tapasztalatok:

– pszichológiai vizsgálatok végzése (intelligencia- és személyiségvizsgálatok)

– egyéni analitikusan orientált, ill. kognitív felnőtt- és gyerekterápia

– pszichodrámavezetés

– csoportterápia felnőttek, valamint gyerekek és kamaszok részére

– egyéni, ill. csoportos autogén tréning felnőttek és gyerekek részére

– vezetőkiválasztás (nagyvállalatnál)

– szervezetfejlesztés (nagyvállalatnál, oktatási területen)

– mediáció (válás, tettlegesség, plágium, stb. esetén)

– pszichológiaoktatás (DSZIT Egyesület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)