Galéria

Galéria

Integrál pszichológia

Az integrál pszichológia egy most alakuló pszichológiai irányzat, amely ötvözi a modern nyugati lélektan eddigi irányzatait és illeszti ezt a spirituális tanokhoz, így létrehozva egy teljes-körűen integrált, globális pszichológiát. A rendszer Ken Wilbertől ered.

integrál pszcihológia

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat, tudomány és spiritualitás, test és elme, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. Az integrált rendszer hátterében számos szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.

Az integrál szemléletről

Az integrál kifejezés -t nélkül a Ken Wilber által megalkotott integrált elméleti rendszer jelölése, amely törekvés az emberismerettel foglalkozó ismeretrendszerek törvényszerű szintézisére.

Ezt az integrációt globálisan integrált rendszernek nevezzük, az egy-egy területet integráló tevékenységeket pedig rész-integrációnak. Rész-integráció például a neuro-pszicho-immunológia, vagy például egy pszichoterápiás módszer ötvözése egy meditációs módszerrel, vagy a kínai gyógyászat, a nyugati orvoslás és a stresszoldó lelki gyakorlatok együttes kezelési tervbe rendezése. A globálisan integrált rendszer egy mindent átfogó térkép, ami a bőség miatt kivitelezhetetlen lenne.

Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, és a versengést együttműködéssé fordítja át. Az ismeretterületek között bevett a versengés: „ez igaz, vagy az?”. Az integrál szemlélet szerint ez is és az is – minden kutatás egy másik nézőpontot mutat be, mely önmagában érvényes, és megfelelő módon összerendezhető. Az integrál szemlélet pontos adatot vagy hiteles élménybeszámolót igényel a részterületektől, melyeket integrál.